YAML for .NET, Visual Studio and Powershell

YAMLの.NET版(VSとPowerShellを使って)YAML自体.NET開発者はあまり聞かないかも?Wikiで追加検索するともう少し深く知れると思います。

YAML for .NET, Visual Studio and Powershell - Home